Για την πλοήγηση

header image

Ψυχοθεραπεία

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική διαδικασία που απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Θεραπείας.

Ψυχοθεραπεία παιδιού

Η ψυχοθεραπεία του παιδιού έχει ως στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει τα συναισθήματά, τους φόβους και τους προβληματισμούς του που το πιέζουν και το δυσκολεύουν στη καθημερινότητά του. Επίσης, μαθαίνει νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών του και επίλυσης των προβλημάτων του ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του περιβάλλοντος του. Το παιδί ενθαρρύνεται να εκφραστεί μέσα από το λόγο, το παιχνίδι, το παραμύθι, τη ζωγραφική, το κουκλοθέατρο κ.α.


Η ψυχοθεραπεία παιδιού βοηθάει στην:

  • αντιμετώπιση του άγχους/φοβίας
  • αντιμετώπιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
  • αντιμετώπιση ψυχαναγκαστικών συμπτωμάτων
  • ανακούφιση από συναισθήματα θλίψης
  • ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • διαχείριση του θυμού και της επιθετικότητας
  • εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων
  • εκμάθηση τεχνικών για βελτίωση της συγκέντρωσης – προσοχής
Ψυχοθεραπεία έφηβου

Η ψυχοθεραπεία του έφηβου προσφέρει στήριξη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο όπου ο έφηβος καλείται να αποδεχτεί τη νέα μορφή του σώματος, να διαμορφώσει σχέσεις με το άλλο φύλο και να αποκτήσει την ταυτότητα του. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τον έφηβο να διαπραγματευτεί τα προσωπικά του ζητήματα που τον απασχολούν και να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη σχέση με το άλλο φύλο, προβλήματα ταυτότητας φύλου, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές.

Ψυχοθεραπεία ενήλικα

Η ψυχοθεραπεία του ενήλικα είναι μία θεραπευτική διαδικασία όπου διέπεται από εχεμύθεια και βοηθάει στην αντιμετώπιση:

    • αγχωδών διαταραχών (π.χ. άγχος, κρίσεις πανικού, αγοραφοβία, φοβίες)
    • διαταραχών προσωπικότητας
    • διαταραχών του συναισθήματος
    • δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς, απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων)
    • στην απόκτηση αυτογνωσίας και τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης