Για την πλοήγηση

header image

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία Efamillon

«Η Εργοθεραπεία είναι η θεραπεία σωματικών και ψυχοκινητικών διαταραχών μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους» (W.F.O.T., 1994). Σημαντική προϋπόθεση για ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας και προσαρμογής είναι η ύπαρξη βασικών δεξιοτήτων όπως:

Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών με ποικίλα μέσα (π.χ. παρατήρηση, συνέντευξη, ερωτηματολόγια, σταθμισμένα εργαλεία, tests).

Ο Εργοθεραπευτής παρεμβαίνει με στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες και το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, ώστε η συμμετοχή του στους διάφορους τομείς της ζωής να είναι επιτυχημένη.

Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής είναι:

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί πολλά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παζλ, κούνιες, σχοινάκια, υπολογιστές, υλικά για κατασκευές, πλαστελίνη, κ.α.) για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Διαταραχές που χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης:

Σε παιδιά & έφηβους
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Αδυναμία συγκέντρωσης
 • Αισθητηριακές διαταραχές
 • Διαταραχές οπτικοκινητικού συντονισμού
 • Χωροχρονικός προσανατολισμός (οργάνωση χώρου και χρόνου)
 • Κινητικές διαταραχές (π.χ. διαταραχή στην αδρή και λεπτή κινητικότητα)
 • Μαθησιακές δυσκολίες / Δυσγραφία
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Asperger)
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα (π.χ. Down, Prader – Willi, Rett, Williams)
 • Νοητική υστέρηση
 • Εγκεφαλική παράλυση/ Νευρολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. μνήμη, διαχείριση χρόνου)
 • Αδεξιότητα χειρισμού των άνω άκρων
 • Διαταραχές κατάποσης – σίτισης
Σε ενήλικες
 • Κινητικές διαταραχές (π.χ. μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο)
 • Διαταραχές κατάποσης – σίτισης
 • Νευρολογικές διαταραχές/ Εγκεφαλική παράλυση
 • Νοητική υστέρηση
 • Διαταραχές γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. μνήμη, διαχείριση χρόνου)