Για την πλοήγηση

header image

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Αισθητηριακή ολοκλήρωση Efamillon
Αισθητηριακή ολοκλήρωση Efamillon

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration) είναι μία νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Είναι η οργάνωση των αισθητηριακών πληροφοριών. Η θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε από την εργοθεραπεύτρια A. Jean Ayres (PhD OTR), η οποία έθεσε τις βάσεις για την θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης μέσα από το κλινικό της έργο και από μελέτες της σωματικής και νευρομυϊκής ανάπτυξης.

Σε ποιες αισθήσεις εστιάζεται;

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση εστιάζεται σε 3 βασικές αισθήσεις : 1. την απτική, 2. την αιθουσαία και 3. την ιδιοδεκτική. Οι 3 αυτές αισθήσεις είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας αφού μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να αντιδράμε σε διαφορετικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα γύρω μας.


Δυσκολίες της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Για τα περισσότερα παιδιά η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση αναπτύσσεται αυτόματα, ομαλά και ακούσια μέσα από το παιχνίδι και τις δραστηριότητες ως φυσική εξέλιξη της ωριμότητας του εγκεφάλου. Για μερικά όμως παιδιά η διαδικασία αυτή απαιτεί κόπο και έντονη προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα ορισμένες φορές.


Σε ποιους απευθύνεται;

Διαταραχή της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης παρουσιάζουν συνήθως:

Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εφαρμόζεται σε ατομικά προγράμματα παρέμβασης από εκπαιδευμένους θεραπευτές, σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο θεραπευτικό χώρο ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή των αρχών της παρέμβασης. Στον θεραπευτικό χώρο θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός όπως κούνιες, αιώρες, μπάλες, στρώματα κ.α. που θα παρέχουν στο παιδί σωματοαισθητηριακά ερεθίσματα.


Πηγή
: