Για την πλοήγηση

header image

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Έπειτα από μία ολοκληρωμένη και ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα, στόχος των θεραπευτών του κέντρου μας, είναι η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου ή ομαδικού θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ατόμου.

Ορισμένες από τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο μας είναι:

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration):
  • Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;
  • Σε ποιες αισθήσεις εστιάζεται;
  • Δυσκολίες της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
  • Σε ποιους απευθύνεται;

Μάθετε περισσότερα

Palin Parent-Child Interaction Therapy (Palin PCI):

Θεραπευτική μέθοδος για πρώιμη παρέμβαση σε μικρά παιδιά με τραυλισμό.

 

Feeding Therapy: A Sensory - Motor Approach:

Θεραπευτική μέθοδος για ασθενείς με προβλήματα σίτισης και κατάποσης.

P.E.C.S. Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - P.E.C.S.):

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

T.E.A.C.CH:

Θεραπευτική μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχές του φάσματος αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές.

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία (MFT):

Θεραπευτική μέθοδος για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

SI.MA.TA. method (Signs Make Talk) - οπτικά / απτικά σήματα για δυσπραξία:

Θεραπευτική μέθοδος για την παιδική λεκτική - στοματική δυσπραξία.

Δραματοθεραπεία

Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη, έμμεση ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ανήκει στο φάσμα των θεραπειών μέσω τέχνης. Είναι αποτελεσματική στα παιδιά,  με θέματα όπως αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της συμπεριφοράς, αγχώδεις διαταραχές  ή απλά σε παιδιά που θέλουμε να ενισχύσουμε τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να διαμορφώσουμε μια υγιή προσωπικότητα.


Στόχος μας
είναι η διεύρυνση της εμπειρίας του κάθε μέλους της ομάδας, η διεύρυνση των συναισθημάτων του και η έκφρασή τους, η εκδραμάτιση των ρόλων στη ζωή όπως : παιδί, φίλος και μαζί μαθητής κλπ και η εκτόνωση.  Η ομαδικότητα και η συνεργασία επίσης προωθούν την συνύπαρξη, τον αυτοέλεγχο και τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού.


Μακροπρόθεσμα το άτομο θα βιώσει επιθυμητές αλλαγές, θα ωριμάσει συναισθηματικά, θα μάθει να εκφράζεται, να συνεργάζεται  και να «εξοικειώνεται» με τις ιδιαιτερότητές του αλλά και να αγαπά τον εαυτό του.

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία:

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια σύντομης μορφής ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την τροποποίηση των δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης του ατόμου που το κάνουν να δυσφορεί και να δυσλειτουργεί σε διάφορους τομείς της ζωής του. Η αλλαγή στο τρόπο σκέψης θα φέρει ως αποτέλεσμα αλλαγή στο τρόπο συμπεριφοράς και στο συναίσθημα έτσι ώστε το άτομο να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του με τρόπο εποικοδομητικό για τον εαυτό του και για τους άλλους.


Είναι μια μορφή θεραπείας που στόχο έχει την λειτουργικότητα του ατόμου, την ανακούφιση από το δυσφορικό συναίσθημα του καθώς και την εκπαίδευση του ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του παρόμοιες δυσκολίες στο μέλλον.